Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

KHOẢNG CÁCH PHÒNG CHÁY CHỐNG CHÁY GIỮA CÁC NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Ngày cập nhật: 28.04.2017

KHOẢNG CÁCH PHÒNG CHÁY CHỐNG CHÁY GIỮA CÁC NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Nhà cao trên 100 m phải bố trí gian lánh nạn.

Ngày cập nhật: 26.04.2017

Nhà cao trên 100 m phải bố trí gian lánh nạn.

Thang máy được bố trí trong khu chung cư như thế nào ?

Ngày cập nhật: 26.04.2017

Thang máy được bố trí trong khu chung cư như thế nào ?

Chỗ để xe cho các căn hộ của chung cư phải được bố trí riêng

Ngày cập nhật: 25.04.2017

Chỗ để xe cho các căn hộ của chung cư phải được bố trí riêng

Khu chung cư bố trí kiến trúc như thế nào để đảm bào yêu cầu phòng cháy chữa cháy ?

Ngày cập nhật: 25.04.2017

Khu chung cư bố trí kiến trúc như thế nào để đảm bào yêu cầu phòng cháy chữa cháy ?

Phân Nhóm Nhà Dựa Trên Tính Nguy Hiểm Cháy Theo Công Năng

Ngày cập nhật: 21.04.2017

Phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng

Tầng Nhà Được Bố Trí Lối Thoát Nạn Như Thế Nào?

Ngày cập nhật: 21.04.2017

Tầng Nhà Được Bố Trí Lối Thoát Nạn Như Thế Nào?

PHỤ LỤC H MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ SỐ TẦNG GIỚI HẠN (CHIỀU CAO CHO PHÉP) VÀ DIỆN TÍCH KHOANG CHÁY CỦA NHÀ

Ngày cập nhật: 21.04.2017

PHỤ LỤC H MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ SỐ TẦNG GIỚI HẠN (CHIỀU CAO CHO PHÉP) VÀ DIỆN TÍCH KHOANG CHÁY CỦA NHÀ

PHỤ LỤC G QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG CÁCH ĐẾN CÁC LỐI RA THOÁT NẠN VÀ CHIỀU RỘNG CỦA LỐI RA THOÁT NẠN

Ngày cập nhật: 21.04.2017

PHỤ LỤC G QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG CÁCH ĐẾN CÁC LỐI RA THOÁT NẠN VÀ CHIỀU RỘNG CỦA LỐI RA THOÁT NẠN

« 1 2 3 4 »
Copyright © 2017 bomotnang.com.vn - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN