Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG 建筑和投资厂房项目的实现步骤

Ngày cập nhật: 05/08/2021


 1. Lập nghiên cứu tiền khả thi

设立前可施性研究编制

 1. Khảo sát địa điểm dự định đầu tư & xây dựng

勘查预定投资和建筑的地点

 1. Lập dự án đầu tư xây dựng

建筑投资项目编制

 1. Phê duyệt dự án đầu tư

批阅投资项目

 1. Thỏa thuận và ký hợp đồng thuê đất

协商及签订租出地块合同

 1. Đăng ký đầu tư

申请投资执照

 1. Lập ban quản lý dự án

建设项目监理部分

 1. Triển khai thiết kế phương án

展开方案设计

 1. Triển khai thiết kế cơ sở

展开初步设计图纸

 1. Thực hiện thủ tục pháp lý:

申请法例性手续

-          Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường / ĐTM

环保执照

-          Trình thẩm duyệt hồ sơ thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy

申请消防系统图纸审阅。

-         Trình thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở

申请初步设计审阅

-         Xin cấp giấy phép xây dựng

 1. Thiết kế kỹ thuật +  Dự toán

展开设计技术图纸+ 造价成本

 1. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán

审查技术设计图纸和预算表

 1. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật

批阅技术设计图纸

 1. 1 - Đấu thầu và chọn thầu

投标和选标

 1. 2- Tổ chức lễ khởi công

组织动工典礼

 1. 3- Tổ chức triển khai thi công

组织和展开施工工作

 1. 4- Tổ chức giám sát công trường thi công

组织监理施工工场

 1. 5- Tổ chức nghiệm thu công trình

组织验收项目

 1. 6- Tổ chức nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy

组织验收消防系统

 1. 7- Tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình xây dựng

组织验收施工工程

 1. 8- Tổ chức nghiệm thu hồ sơ hoàn công công trình đưa vào sử dụng

组织验收及投入使用工程

 1. 9- Đề nghị cấp sở hữu công trình

申请工程私有权书

Copyright © 2017 bomotnang.com.vn - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN