Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

GIAI ĐOẠN THỰC THIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 投资项目程序 (4)

Ngày cập nhật: 11/08/2021


IV Giai đoạn tiền xây dựng và xây dựng

建筑和前建筑的阶段

1     Quy hoạch 设计规划图

            Quy hoạch 1/2000

          设计比例1/2000的规划图

            Quy hoạch 1/500

        设计比例1/500的规划图

2      Thiết kế kiến trúc 设计建筑图

            Kiến trúc 建筑图

            Cảnh quan 景观图

            Giao thông 交通设施图

3    Thiết kế cơ sở 初步设计图

            Hạ tầng kỹ thuật 技术设施

            Kiến trúc và công nghệ xây dựng 建筑和建筑工艺

            M&E 电气系统

            Cảnh quan 景观图

            Nội thất 室内装修设计图

4     Lựa chọn công nghệ xây dựng 选取建筑工艺

            Công nghệ móng (Cọc nhồi, vách ngăn pallete, và đóng cọc)

            基础工艺 (椿桩,pallete,打桩)

            Công nghệ khung (Truyền thống và khung dây văng (trượt))

             框架工艺(传统,斜拉框架)

5     Xin giấy phép 申请执照

            Thẩm định thiết kế cơ sở

            初步设计审定书

            Thẩm định dự án đầu tư

            项目投资审定书

            Giấy phép xây dựng và phê duyệt dự án đầu tư

            建筑执照和项目投资批阅书

6       Thiết kế - phối hợp xây dựng 设计-与建筑施工配合

            Lựa chọn đơn vị thiết kế 选择设计单位

            Mời các đơn vị thi công tham gia phối hợp 邀请施工单位配合

            Phối hợp giữa đơn vị thiết kế và nhà thầu thi công 设计单位和施工单位互相配合

7      Quản lý thiết kế 设计监理

            Vừa thiết kế vừa thi công 边设计边施工

            Thiết kế, thẩm định thiết kế, chọn thầu, thi công        

             设计,设计审定,投标,施工

8       Thương lượng  và lựa chọn nhà thhầu – ký kết hợp đồng

          协商,选择承包商-签订合同

            Quản lý xây dựng 建筑监理

            Phân tích xây dựng 建筑分析

            Kiểm tra chất lượng 质量监理

Copyright © 2017 bomotnang.com.vn - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN