Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

Khoảng Cách Giữa Các Nhà Xưởng Được Quy Định Như Thế Nào?

Ngày cập nhật: 26/04/2018


Đối với công trình công nghiệp, khoảng cách PCCC giữa các ngôi nhà được quy định trong bảng 7.

对于工业工程,消防系统规定住宅之间的距离在表格7下列

Bảng 7

Bậc chịu lửa của ngôi nhà hay công trình

工程的耐火等级

Khoảng cách giữa các nhà và công trình, (m)

建筑工程与住宅之间的距离

Bậc chịu lửa của nhà hay công trình bên cạnh

住宅或者邻边工程的耐火等级

I ÷ II

III

IV ÷ V

(1)

(2)

(3)

(4)

I + II

- Không quy định đối với nhà và công trình hạng sản xuất D và E

对于D和E级的生产工程和住宅无规定

9- (đối với nhà và công trình hạng sản xuất A, B, C)

对于A,B,C 和E级的生产工程和住宅

9

12

III

9

12

15

IV + V

12

15

18

Chú thích: Đối với ngôi nhà và công trình có bậc chịu lửa I và II với hạng sản xuất A, B và C quy định trong bảng 7, thì khoảng cách giữa các ngôi nhà và công trình được giảm từ 9m xuống 6m nếu có một trong các điều kiện sau:

备注:如对于住宅和工程 ,其耐火等级I7II,生产等级A,B,C规定在7表格上面, 其住宅和工程之间的距离应该自9m减下6m 而能它应条件如下之一:

a) Được bố trí hệ thống báo cháy tự động cố định;

  配置固定式自动火警系统

b) Khi khối lượng các chất dễ cháy thường xuyên có trong nhà từ 10 kg/m2 sàn trở xuống.

    如容易发火的物质数量日厂房在室内不超过10kg/地板平方米

bò một nắng, bo mot nang

Copyright © 2017 bomotnang.com.vn - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN