Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

Nhà cao trên 100 m phải bố trí gian lánh nạn.

Ngày cập nhật: 26/04/2017


-  Các gian lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng;

-  Các gian lánh nạn phải được bảo vệ bằng bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 150;

-  Gian lánh nạn phải có diện tích đảm bảo đủ chứa được ít nhất một nửa tổng số người của tất cả các tầng trên và tầng dưới của gian lánh nạn với định mức 0,3 m2/người;

-  Gian  lánh  nạn  phải  có  cửa  thông  với  buồng  thang  không  nhiễm khói  và  phải  có  cửa  ra thang máy chữa cháy;

-  Gian  lánh  nạn  phải  có  trang  thiết bị  chống  cháy  riêng  gồm:  thiết  bị  chống  tụ  khói,  họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, chiếu sáng sự cố, điện thoại liên lạc với bên ngoài, hệ thống truyền thanh chỉ dẫn thoát nạn…

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng tầng kỹ thuật hoặc một phần tầng kỹ thuật làm gian lánh nạn.

http://bomotnangphuyen.com/ho-tro-kinh-doanh/nha-chung-cu-tu-9-tang-tro-len-phai-co-toi-thieu-2-thang-may/70.html

bò một nắng, bo mot nang, bo 1 nang, bò một nắng phú yên, bo mot nang phu yen, nai một nắng, nai mot nang

 

Copyright © 2017 bomotnang.com.vn - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN