Tư vấn

Trong Buồng Thang Không Được Bố Trí Vật Kiến Trúc Nào ?

Ngày cập nhật: 21.04.2017

Trong Buồng Thang Không Được Bố Trí Vật Kiến Trúc Nào ?

Lối Thoát Nạn Được Bố Trí Trong Các Gian Phòng Như Thế Nào ?

Ngày cập nhật: 21.04.2017

Lối Thoát Nạn Được Bố Trí Trong Các Gian Phòng Như Thế Nào ?

Chiều Cao Thông Thủy Của Lối Ra Thoát Nạn Tối Thiểu Là Bao Nhiêu?

Ngày cập nhật: 20.04.2017

Chiều Cao Thông Thủy Của Lối Ra Thoát Nạn Tối Thiểu Là Bao Nhiêu?

Tầng Kỹ Thuật Cho Phép Bố Trí Lối Thoát Nạn Như Thế Nào?

Ngày cập nhật: 20.04.2017

Tầng Kỹ Thuật Cho Phép Bố Trí Lối Thoát Nạn Như Thế Nào?

Lối Thoát Nạn Cho Nhà Cao Tầng

Ngày cập nhật: 22.03.2017

Quy định thiết kế lối thoát nạn cho nhà cao tầng

Diện Tích Xây Dựng Được Phép Xây Dựng Tối Đa

Ngày cập nhật: 22.03.2017

Diện Tích Xây Dựng Được Phép Xây Dựng Tối Đa

Thiết Kế Đường Quy Hoạch Đảm Bảo Yêu Cầu Phòng Cháy

Ngày cập nhật: 22.03.2017

Đường cho xe chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu quy hoạch phòng cháy chữa cháy

Khoảng lùi công trình so với lộ giới đường quy hoạch

Ngày cập nhật: 20.03.2017

Khoảng lùi công trình được quy định như thế nào ?

Khoảng cách tối thiểu giữa các dãy nhà

Ngày cập nhật: 20.03.2017

Khoảng cách tối thiểu giữa các dãy nhà được quy định như thế nào

Thiết kế hệ thống an toàn hệ thống phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng

Ngày cập nhật: 19.03.2017

Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình dân dụng

Diện Tích Tối Thiểu Bãi Đỗ Xe Và Chỗ Đỗ Xe Qui Định Là Bao Nhiêu?

Ngày cập nhật: 19.03.2017

Diện Tích Tối Thiểu Bãi Đỗ Xe Và Chỗ Đỗ Xe

« 1 2 3 »
Copyright © 2017 bomotnang.com.vn - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN