Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

GIAI ĐOẠN THỰC THIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 投资项目程序 (3)

Ngày cập nhật: 06/08/2021


III  Giai đoạn chiến lược  战略阶段

1     Hoạch định chiến lược phát triển

         划定发展的战略

  • Lãnh đạo và tầm nhìn

            领导和愿景

  • Phát triển chương trình

            发展程序

  • Quản lý chương trình

            管理程序

  • Phát triển dự án

            发展项目

  • Quản lý dự án

            监理项目

2      Hoạch định chiến lược thoát vốn

        划定撤资战略

            Tái cơ cấu khi hình thành dự án và nhóm các nhà đầu tư

             再机构经过项目和业主群组成成立的。                 

            Thiết kế chương trình M&A

             设立M&A项目

3      Nhóm phát triển dự án

        发展项目组

            Thuê đơn vị tư vấn phát triển dự án

             与发展项目咨询签订

            Thiết kế chương trình phát triển dự án

             设立项目发展的程序

4      Quy trình Tổ chức  và điều hành dự án

           组成和项目活动规程

            Cơ cấu tổ chức quản lý dự án (Project Management)

            项目监理组织机构

            Nhóm tư vấn, nhóm quản lý xây dựng, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm quản lý tài sản và vận hành tài sản

            咨询部分,建筑监理部分,营销部分,资产管理和运行的部分

            Nhóm tư vấn,tổng thầu, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm quản lý tài sản và vận hành tài sản

            咨询部分,包商部分,营销部份,资产管理和运行部分

            Nhóm tư vấn, nhà thầu chính, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm quản lý tài sản và vận hành tài sản

            咨询部分,正包商部分,营销部份,资产管理和运行部分

            Nhóm tư vần, nhóm các nhà thầu, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm quản lý tài sản và vận hành tài sản

            咨询部分,各包商部分,营销部份,资产管理和运行部分

5    Quản lý tài chính

      理财管理

            Quản lý tiến độ giải ngân

            支付期间管理

            Lập các bảng phân bổ chi phí và giám sát

            立于费用和监理分配表

            Quản lý vốn lưu động

            流动资本管理

            Quản lý chi phí vận hành

            费用运行管理

            Quản lý doanh thu 

            盈利管理

6     Quản lý rủi ro

    风险管理

7    Quản lý thông tin

       通讯管理

GIAI ĐOẠN THỰC THIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (1) 投资项目程序

GIAI ĐOẠN THỰC THIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (2) 投资项目程序

Copyright © 2017 bomotnang.com.vn - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN