Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

PHỤ LỤC D CÁC QUY ĐỊNH BẢO VỆ CHỐNG KHÓI CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Ngày cập nhật: 21.04.2017

PHỤ LỤC D CÁC QUY ĐỊNH BẢO VỆ CHỐNG KHÓI CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

PHỤ LỤC C PHÂN HẠNG NHÀ VÀ CÁC GIAN PHÒNG THEO TÍNH NGUY HIỂM CHÁY VÀ CHÁY NỔ

Ngày cập nhật: 21.04.2017

PHỤ LỤC C PHÂN HẠNG NHÀ VÀ CÁC GIAN PHÒNG THEO TÍNH NGUY HIỂM CHÁY VÀ CHÁY NỔ

PHỤ LỤC B PHÂN LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO CÁC ĐẶC TRƯNG CHÁY

Ngày cập nhật: 21.04.2017

PHỤ LỤC B PHÂN LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO CÁC ĐẶC TRƯNG CHÁY

Trong Buồng Thang Không Được Bố Trí Vật Kiến Trúc Nào ?

Ngày cập nhật: 21.04.2017

Trong Buồng Thang Không Được Bố Trí Vật Kiến Trúc Nào ?

Lối Thoát Nạn Được Bố Trí Trong Các Gian Phòng Như Thế Nào ?

Ngày cập nhật: 21.04.2017

Lối Thoát Nạn Được Bố Trí Trong Các Gian Phòng Như Thế Nào ?

Chiều Cao Thông Thủy Của Lối Ra Thoát Nạn Tối Thiểu Là Bao Nhiêu?

Ngày cập nhật: 20.04.2017

Chiều Cao Thông Thủy Của Lối Ra Thoát Nạn Tối Thiểu Là Bao Nhiêu?

Tầng Kỹ Thuật Cho Phép Bố Trí Lối Thoát Nạn Như Thế Nào?

Ngày cập nhật: 20.04.2017

Tầng Kỹ Thuật Cho Phép Bố Trí Lối Thoát Nạn Như Thế Nào?

Lối Thoát Nạn Cho Nhà Cao Tầng

Ngày cập nhật: 22.03.2017

Quy định thiết kế lối thoát nạn cho nhà cao tầng

Diện Tích Xây Dựng Được Phép Xây Dựng Tối Đa

Ngày cập nhật: 22.03.2017

Diện Tích Xây Dựng Được Phép Xây Dựng Tối Đa

« 1 2 3 4 5 »
Copyright © 2017 bomotnang.com.vn - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN